Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och ha kostnadsansvar för det. Ingenjören ansvarar för kvalificerade upphandlingar och har ibland en ledarroll med personalansvar. Han eller hon behöver vara intresserad av att leda stora tekniska projekt och att arbeta med IT-system och utveckling.

Möt Martin som arbetar som fastighetsingenjör på ett fastighetsbolag i Stockholm. I sitt arbete arbetsleder han en grupp fastighetstekniker och har huvudansvaret för projekten kring fastighetstekniken. Martin har tidigare varit fastighetstekniker, innan han bestämde sig för att studera vidare till fastighetsingenjör.

Fastighetsingenjör - energi och miljö

Fastighetsingenjören med inriktning Energi och miljö ansvarar för företagets övergripande planering för att nå uppsatta energimål.

Som fastighetsingenjör med den inriktningen ansvarar man också för att ta fram förslag på nya mål men även att uppdatera nuvarande målsättningar. I arbetet har man ibland en ledarroll med personalansvar.

Hur blir man fastighetsingenjör?

Idag kan du studera till fastighetsingenjör på högskola/universitet och yrkeshögskola.

Studera på yrkeshögskola

Studera på högskola/universitet