Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. De fastigheter som byggs idag i Sverige, är mer teknikutvecklade än för 20 år sedan. Det innebär att fastighetsteknikern behöver vara intresserad av att arbeta med datorer och tekniska arbetsuppgifter.

Möt Fredrik som arbetar som fastighetstekniker på ett fastighetsbolag. Han har arbetat som fastighetstekniker i några år och trivs väldigt bra på sin arbetsplats. I filmen får Nils följa med på en runda i fastigheten.

Hur blir man fastighetstekniker?

Idag kan du studera till fastighetstekniker på VVS- och fastighetsprogrammet (VF) som är ett nationellt yrkesprogram (gymnasiet). Programmet finns även på yrkeshögskolan.

Studera på gymnasiet

Studera på yrkeshögskola

Richard Ohlström arbetar som drifttekniker på allmännyttiga Uppsalahem och har gått FUs handledarutbildning för att kunna handleda till exempel yrkesintroduktionsanställda.

Här berättar Richard om sitt yrke

Vad är det bästa med att vara drifttekniker?

Friheten att kunna planera sin dag, vecka och säsong. Det är en bra väg in i fastighetsbranschen eftersom du lär dig hur en fastighet fungerar, något som jag har stor nytta av även privat.

Vad gör en drifttekniker på Uppsalahem?

Jag gör energiavläsningar för att upptäcka energiläckor från värme- och ventilationssystemen samt från varm- och kallvattenförbrukningen. Jag gör också injusteringar av värmesystemen och byter fläktar. När en energiläcka uppdagas i datasystemet projektleder jag ofta de insatser som behövs för att komma till rätta med läckan. Jag hjälper företaget spara pengar helt enkelt.

Vad har du för utbildning?

Jag har gått en yrkeshögskoleutbildning till drift- och fastighetstekniker på Plushögskolan i Västerås.