Fastighetsvärden är fastighetsägarens representant i ett bostadsområde och ser till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Värden har budgetansvar för sitt eget område och utför till exempel besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning och enklare justeringar och reparationer ingår i jobbet. I fastighetsvärdens ansvar ligger också att ha goda kontakter med entreprenörer, leverantörer och företagets ekonomiska och tekniska förvaltning. Service är ett viktigt ledord för en framgångsrik fastighetsvärd.

Möt Pernilla som arbetar som fastighetsvärd på ett bostadsbolag i Stockholm. Pernilla ansvarar för kontakten med hyresgästerna, besiktningar och andra relevanta arbetsområden som berör hyresgästerna i området. Nils får följa med när Pernilla ska besiktiga en lägenhet.

Hur blir man fastighetsvärd?

Idag kan du studera till fastighetsvärd på VVS- och fastighetsprogrammet (VF) som är ett nationellt yrkesprogram (gymnasiet). En fördjupning av utbildningen erbjuds på Yrkeshögskolan.

Studera på gymnasiet

Studera på yrkeshögskola