Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Genom att validera den kompetens du förvärvat, kanske genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka utbildningsmoduler som din kompetens täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor du har för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. Du behöver sedan bara läsa de moduler av en utbildning där du saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.

Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

Validering mot fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker

Validering i FAVAL mot yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker består av tre moduler. Modulerna kan användas separat eller tillsammans efter varandra. Följande tre moduler finns:

 1. Kartläggning med självskattning som utförs av ett ackrediterat testcenter. Bedömning av branschspecifik teknisk grundförståelse hos deltagaren som ger en indikation på vilken yrkesroll som passar deltagaren bäst att valideras mot.
 2. En yrkesrollsinriktad validering mot intyg som utförs av ett ackrediterat testcenter dvs. FAVAL - Validering mot intyg. Resultatet visar på befintlig kunskap och de kunskapsluckor som finns för att nå den aktuella yrkesrollen. En utbildningsplan utarbetas för deltagaren för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor.
 3. Validering mot kompetensbevis som utförs av ett ackrediterat testcenter. Valideringen genomförs för vald yrkesroll genom både teoretiska och praktiska prov. Efter godkänd validering utfärdas certifikat för den aktuella yrkesrollen.

Vad innehåller FAVALs tre moduler mot yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker?

Kartläggning

Kartläggningen bedömer branschspecifik teknisk grundförståelse hos deltagaren och är samma oavsett om det är fastighetsskötare, fastighetsvärd eller fastighetstekniker som man är intresserad av att validera sig mot. Testet är datorbaserat med teoretiska frågor och innehåller även självskattning. Ämnesområden som ingår i kartläggningen är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Yttre skötsel
 • Ventilation
 • Styr- och reglerteknik
 • Juridik

Bedömning av yrkeskartläggningens resultat är avsett att ge en uppfattning av var individens kompetens står i förhållande till branschens krav. Resultatet från kartläggningen ska därför inte likställas med en validering eller certifiering mot den specifika yrkesrollen. Genom att analysera kartläggningens resultat både på ämnesnivå och på helhetsnivå skapas en bild av var personen befinner sig kunskapsmässigt. Ett positivt resultat från yrkeskartläggning kan leda till en full branschspecifik bedömning mot kompetensbevis, en validering mot intyg eller en kompletterande utbildning.

Validering mot intyg

Validering mot intyg bedömer teoretiska kunskaper mot respektive yrkesroll. Beroende på vilken yrkesroll man valideras mot behandlas olika ämnesområden. Få mer information om valideringen mot respektive yrkesroll genom att klicka på följande länkar:

Fastighetsskötare
Fastighetsvärd
Fastighetstekniker

Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis/certifikat. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa kan läsas in via kompletterande utbildning.

Validering mot kompetensbevis

Validering mot kompetensbevis bedömer teoretiska och praktiska kunskaper mot respektive yrkesroll. Beroende på vilken yrkesroll man valideras mot behandlas olika ämnesområden. Få mer information om valideringen mot respektive yrkesroll genom att klicka på följande länkar:

Fastighetsskötare
Fastighetsvärd
Fastighetstekniker

Validering mot kompetensbevis leder till ett certifikat för vald yrkesroll som godkänts av branschen, vilket ger goda chanser till anställning.

Fastighetsbranschens valideringssystem FAVAL genomgår en ständig utvärdering och utveckling. Valideringens tester bygger på kursplanerna från utbildningen till respektive yrkesroll. I takt med att utbildningarna uppdateras och förändras för att matcha branschens kompetenskrav utvecklas också FAVAL.

Testa validering i FAVAL

Om du vill testa på hur valideringen i FAVAL fungerar kan du göra en demo-version av det teoretiska provet. Du får då en känsla för hur frågorna kan se ut och får testa på att ange svar. För att göra demo-versionen av FAVAL gör du följande steg:

 1. Gå till hemsidan: https://startmz.com/faval
 2. Logga in med användarnamn: Favaldemo
 3. Lösenord: Favaldemo
 4. I fältet Aktiveringskod skriv in: FAVAL

Du kan nu starta testet genom att klicka på 'Starta testet' under textraden Att göra.

Validering mot fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör

FAVAL på eftergymnasial nivå, mot yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör, består av två moduler. Modulerna för respektive yrkesroll kan användas separat eller efter varandra. Följande två moduler finns:

 1. Validering mot intyg som utförs av ett ackrediterat testcenter. Resultatet visar på befintlig kunskap och de kunskapsluckor som finns för att nå den aktuella yrkesrollen. Efter det kan en utbildningsplan utarbetas för deltagaren för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor.
 1. Validering mot kompetensbevis som utförs av ett ackrediterat testcenter. Valideringen genomförs för vald yrkesroll genom både teoretiska och praktiska prov. Efter godkänd validering utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

Vad innehåller FAVALs två moduler mot yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör?

Validering mot intyg

Validering mot intyg bedömer teoretiska kunskaper mot respektive yrkesroll. Validering mot yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör lanserades under hösten 2018. Beroende på vilken yrkesroll man valideras mot behandlas olika ämnesområden. Få mer information om valideringen mot respektive yrkesroll genom att klicka på följande länkar:

Fastighetsförvaltare
Fastighetsingenjör

Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa kan läsas in via kompletterande utbildning.

Validering mot kompetensbevis

Validering mot kompetensbevis bedömer teoretiska och ibland praktiska kunskaper mot respektive yrkesroll. Validering mot yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör lanserades under hösten 2018. Beroende på vilken yrkesroll man valideras mot behandlas olika ämnesområden. Få mer information om valideringen mot respektive yrkesroll genom att klicka på följande länkar:

Fastighetsförvaltare
Fastighetsingenjör

Validering mot kompetensbevis leder till ett certifikat för vald yrkesroll vilket ger goda chanser till anställning.

Fastighetsbranschens valideringssystem FAVAL genomgår en ständig utvärdering och utveckling. Valideringens tester bygger på kursplanerna från utbildningen till respektive yrkesroll. I takt med att utbildningarna uppdateras och förändras för att matcha branschens kompetenskrav utvecklas också FAVAL.