Bild-3
Välkommen till FAVAL

Genom fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL synliggörs och säkras branschens kompetens på ett tids- och kostnadseffektivt sätt

Aktuellt

Öppen validering med FAVAL

För att få fler validerade medarbetare i fastighetsbranschen så erbjuder nu ett flertal av FAVALs testcenter öppen validering. Det innebär i korthet att validering erbjuds för specifika yrkesroller på fasta…
Fortsätt läsa

Alla FAVALs valideringar har nu en standardiserad kvalifikationsbeskrivning

Den 1 september meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att FAVALs validering för Fastighetsförvaltare och Fastighetsingenjör är placerade på nivå 5 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Det innebär att standarden för…
Fortsätt läsa
Fler Nyheter