BFAB är först ut med validering för samtliga yrkesroller

De blir det första ackrediterade testcentret för FAVAL som erbjuder validering mot intyg och kompetensbevis för samtliga yrkesroller. "Intresset är stort och det känns väldigt bra att kunna erbjuda kunderna och branschen kompletta…

Continue Reading BFAB är först ut med validering för samtliga yrkesroller

Rekommenderade kunskapsmål för enklare framtida rekrytering

Stora skillnader på innehåll i de olika YH-utbildningar till Fastighetsförvaltare försvårar rekryteringsarbetet. Lösningen kan vara rekommenderade kunskapsmål framtagna av branschen.– Vårt mål är att framtida förvaltare ska besitta samma grundkunskaper,…

Continue Reading Rekommenderade kunskapsmål för enklare framtida rekrytering

FAVAL introducerar validering på distans

Att validera och valideras på plats kan vara krångligt under rådande pandemi och med de restriktioner som finns. Därför introducerar vi nu möjligheten att genomföra FAVALs valideringar avseende teoretiska prov…

Continue Reading FAVAL introducerar validering på distans

FU förstärker FAVAL Validering med ny samordnare

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd FU fortsätter satsningen på branschgemensam validering. ”Det märks att det händer saker inom området validering och jag ville gärna vara en del av den här spännande resan” säger…

Continue Reading FU förstärker FAVAL Validering med ny samordnare

Effekterna av Covid-19 på fastighetsbranschen

Under april månad har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) utfört en undersökning bland Utbildningsanordnare och fastighetsbolag i FUs Utbildnings- och yrkesråd, för att kartlägga vilka effekter branschen och utbildningsanordnare ser av Covid-19…

Continue Reading Effekterna av Covid-19 på fastighetsbranschen

Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Sammanfattningen presenteras nu i en rapport som visar ett fortsatt stort rekryteringsbehov på ca 10 000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Continue Reading Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen i framkant med unika valideringsverktyget FAVAL

Fastighetsbranschen lanserar validering i branschvalideringsverktyget FAVAL för yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Validering på eftergymnasial nivå är inte bara nytt för fastighetsbranschen, utan också inom validering i stort i Sverige. Fastighetsbranschen tar därmed viktiga kliv för att både utveckla möjligheterna till validering generellt och för att underlätta nyrekryteringar och kompetensenshöjande insatser inom branschen.

Continue Reading Fastighetsbranschen i framkant med unika valideringsverktyget FAVAL