Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Sammanfattningen presenteras nu i en rapport som visar ett fortsatt stort rekryteringsbehov på ca 10 000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Undersökningen visar på rekryteringsbehovet i landets samtliga län samt en samlad nationell bild för yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör och byggprojektledare.

I antal räknat är behovet störst för yrkesrollerna fastighetsskötare och fastighetstekniker.

Nästan 60 % av respondenterna anger att nya rekryteringar kommer främst från andra företag i branschen följt av rekrytering från högskola/universitet och yrkeshögskola. Respondenterna upplever att det har varit svårast att rekrytera rätt kompetens inom yrkesrollerna fastighetsingenjörer och byggprojektledare. En följd av detta har blivit att lönerna har behövt höjas för att anställa rätt person eller att kompetenskraven har sänkts för att personer ska kunna anställas.

Kompetenser som företagen bedömer kommer att bli brist på är avancerad styr- och reglerteknik/automation, energieffektivisering och digital teknik. Även social kompetens, kundbemötande och kompetens inom hållbarhetsfrågor kommer högt på listan.

Ladda ner/läs hela rapporten här: http://www.fastun.se/om-oss/nyheter/kompetensbehov-2019-2020/