Rekommenderade kunskapsmål för enklare framtida rekrytering

Stora skillnader på innehåll i de olika YH-utbildningar till Fastighetsförvaltare försvårar rekryteringsarbetet. Lösningen kan vara rekommenderade kunskapsmål framtagna av branschen.
– Vårt mål är att framtida förvaltare ska besitta samma grundkunskaper, oavsett var i landet man har studerat, säger Mikael Mossberg, projektledare för FAVAL Validering.

Stora skillnader på innehåll i de olika YH-utbildningar till Fastighetsförvaltare försvårar rekryteringsarbetet. Lösningen kan vara en rekommenderad kunskapsmål framtagen av branschen. ”Vårt mål är att framtida förvaltare ska besitta samma grundkunskaper, oavsett var i landet man har studerat.” säger Mikael Mossberg, projektledare för FAVAL Validering.

Efter en översyn av befintliga fastighetsförvaltarutbildningar inom yrkeshögskolan har det visat sig att utbildningarna har mycket olika innehåll. Detta kan försvåra för arbetsgivare vid rekrytering då man inte alltid vet vilken kompetens en examinerad studerande har med sig från sin utbildning.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och FAVAL har därför tagit fram ett stöd och rekommendation för utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan där vi presenterar ett innehåll som bör finnas med i alla utbildningar, en ”minsta gemensamma nämnare”.

”Vi arbetar ständigt för en god kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen. En del av det arbetet innebär att ta fram gemensamma rekommendationer och standarder för hela branschen, så att alla talar samma språk.” berättar Mikael Mossberg.

Kunskapsmålen är framtagna i samarbete med fastighetsförvaltare samt AFF forum. Kunskapsmålen överensstämmer även med validering av yrkesrollen i verktyget FAVAL.

”Nu har vi tagit fram en minsta gemensam nämnare för YH-utbildningar inriktning Fastighetsförvaltare. Förhoppningen är att arbetsgivare, utbildare och berörd myndighet kan dra nytta av de utarbetade kunskapsmålen”.

Kunskapsmålen består av följande huvudavsnitt:

  • Ekonomi
  • IT-Teknik
  • Juridik
  • Kommunikation
  • Miljö
  • Omvärld
  • Process
  • Teknik – Allmänt
  • Teknik – Driftsäkerhet och underhåll

Hela dokumentet med kunskapsmålen kan du läsa här.