Bli testcenter

De grundläggande kriterierna för att genomföra prov för validering mot intyg och bedömning för kompetensbevis, är att testcentret är ackrediterat av FU samt att testledaren genomgått testledarutbildning. Uppfyllande av dessa kriterier slås fast i huvudavtalets villkorsbeskrivning.

test

För att bli ackrediterat måste testcentret uppfylla de krav som FU har tagit fram.

  • Testcentret ska ha minst en utbildad testledare. Utbildningen genomförs av FAVAL Validering AB.
  • Testcentret ska kunna erbjuda validanden kurser/utbildningar på rätt SeQF-nivå inom samtliga ämnesområden i FAVAL som ingår i valideringen.
  • Kraven på testledare, provmiljö och utrustning ska vara uppfyllda och godkända av FAVAL Validering AB.

Ansökan om att bli testcenter