Validering

Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Genom att validera den kompetens du förvärvat, kanske genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka utbildningsmoduler som din kompetens täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor du har för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. Du behöver sedan bara läsa de moduler av en utbildning där du saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.

Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

Nedan kan du läsa om vad validering för varje yrkesroll innebär


Validering mot Fastighetstekniker


Validering mot Fastighetsingenjör


Validering mot Fastighetsvärd


Validering mot Fastighetsförvaltare


Validering mot fastighetsskötare