Vad är FAVAL?

Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.


Genom att validera den kompetens du förvärvat, kanske genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka utbildningsmoduler som din kompetens täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor du har för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. Du behöver sedan bara läsa de moduler av en utbildning där du saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.

Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

FAVAL består följande tre steg:

 • Kartläggning med självskattning. Bedömning av branschspecifik teknisk grundförståelse hos deltagaren samt ger en indikation på vilken yrkesroll som passar deltagaren bäst att valideras mot.

  Ämnesområden som ingår i kartläggningen är:
  • El och elkraft
  • Värme och kyla
  • Ventilation
  • Kommunikation
  • Miljö
  • Ekonomi
  • Yttre skötsel
  • Ventilation
  • Styr- och reglerteknik
  • Juridik
 • Validering mot intyg hos ackrediterat testcenter. En yrkesrollsinriktad validering mot intyg som utförs av ett ackrediterat testcenter. Efter det kan en utbildningsplan utarbetas för deltagaren för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Läs mer om detta under varje yrkesroll.
 • Validering mot kompetensbevis hos ackrediterat testcenter. Vid godkänd validering mot kompetensbevis får deltagaren ett kompetensbevis för vald yrkesroll. Läs mer om detta under varje yrkesroll.


Nedan kan du läsa om vad validering för varje yrkesroll innebär


Validering mot Fastighetstekniker


Validering mot Fastighetsingenjör


Validering mot Fastighetsvärd


Validering mot Fastighetsförvaltare


Validering mot FastighetsskötareFAVAL genomgår en ständig utvärdering och utveckling. Valideringens tester bygger på kursplanerna från utbildningen till respektive yrkesroll. I takt med att utbildningarna uppdateras och förändras för att matcha branschens kompetenskrav utvecklas också FAVAL.


Demo

Om du vill testa på hur valideringen i FAVAL fungerar kan du göra en demo-version av det teoretiska provet. Du får då en känsla för hur frågorna kan se ut och får testa på att ange svar. För att göra demo-versionen av FAVAL gör du följande steg:

 1. Gå till hemsidan: https://startmz.com/faval
 2. Logga in med användarnamn: Favaldemo
 3. Lösenord: Favaldemo
 4. I fältet Aktiveringskod skriv in: FAVAL

Du kan nu starta testet genom att klicka på ‘Starta testet’ under textraden Att göra.