Validering för Fastighetsförvaltare

Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för en eller flera fastigheter. Jobbet handlar om att utveckla, bevara och förbättra fastigheterna. Det är du som ser till att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi utvecklas som tänkt.

Utvecklingen av validering mot fastighetsförvaltare har gjorts i samarbete med Aff Forum.

©Eric Audras/AltoPress/Maxppp ; Executives in meeting

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Frågorna är flervalsfrågor.

 1. Process
  Fastighetskunskap, strategier för fastighetsföretagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.
 2. Teknik
  Kunskap om fastigheter och byggnader. Lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar.
 3. Ekonomi
  Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys.
  Fastighetsekonomi och affärsmannaskap.
 4. Miljö
  Ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.
 5. Juridik
  Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. Förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.
 6. IT
  Förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.
 7. Kommunikation
  Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.
 8. Omvärld
  Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.

Vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation.

Om du vill testa hur valideringen i FAVAL fungerar kan du göra en demo-version av det teoretiska provet. Du får då en känsla för hur frågorna kan se ut och får testa på att ange svar. För att göra demo-versionen av FAVAL gör du följande steg:

Gå till hemsidan: https://startmz.com/favaldemo

• I fältet Aktiveringskod skriv in: FAVAL

• Fyll i de uppgifter som efterfrågas

• Du kan nu starta testet genom att klicka på ‘Starta provet’.