Validering mot Fastighetsingenjör

Att arbeta som fastighetsingenjör innebär ett strategiskt ansvar för drift och underhåll. Med det menas, att en fastighetsingenjör ansvarar för stora projekt som utvecklar fastigheterna på ett företag. Tekniken är en viktig del i arbetet, eftersom fastigheter idag har avancerade tekniska lösningar.

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsingenjör är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden.

  1. Drift och underhåll
  2. Energioptimering
  3. Fackspråk Engelska
  4. Fastighetsekonomi och IT-system
  5. Fastighetsjuridik
  6. Fastighetsteknik
  7. Installationsteknik
  8. Projekt- och arbetsledning

Vid validering mot kompetensbevis/certifikat tillkommer en skriftlig fördjupningsuppgift.